,,Zmiany dotyczące wycinki drzew”

herb kraśnik

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 2249) informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku zostało wprowadzone wyłączenie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, dla osób fizycznych będących włąścicielami nieruchomości.

Prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach jednak tylko wtedy gdy usunięcie drzew czy krzewów nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz kiedy drzewa i krzewy usuwane są w przypadku przywracania nieużytków na cele rolnicze. W stosunku do krzewów zezwolenie nie jest wydawane gdy krzew lub ich skupisko ma powierzchnię do 25 m2.

W/w zmianę szczegółowo omówiono w obszernym artykule opublikowanym na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl

Może Ci się również spodoba