Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2017 roku.

herb kraśnik

     Wójt Gminy Kraśnik podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2017 roku”.

     Uwagi i opinie należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 13, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 12.02.2016 r., lub przesłać na podane niżej adresy:

•   adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl

•   numer faksu 81 884 37 87,

•   adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

– Zarządzenie

– Uchwała

– Program

Może Ci się również spodoba