ODNAWIALNE ZRÓDŁA ENERII W GMINIE KRAŚNIK

indeksbbbb
indeksbbbb

indeksbbbb     Gmina Kraśnik otrzymała dofinansowanie do projektu “Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – część I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W ramach projektu zostanie zamontowanych 122 instalacji solarnych i 42 kotły na biomasę w budynkach prytwatnych. Pozytywnie oceniony został również drugi projekt pn: Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych – część II” lecz z uwagi na niższą punktację znajduje się na liście rezerwowej. O dalszych czynnościach związanych z projektem będziemy informować mieszkańców telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Gminy Kraśnik: www.gminakrasnik.pl

Może Ci się również spodoba