Informacja Wójta Gminy Kraśniik

herb kraśnik

W związku z informacją ARiMR umieszczoną na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/ informujemy o uruchomieniu przez ARiMR w ramach PROW 2014-2020 programu pomocowego tj.: ,,Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi w latach 2015-2016. W ramach tego programu rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Prosimy o zapoznanie się z informacją zamieszczona na w/w stronie ARiMR.

Terminy składania wniosków w ARiMR przy ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik:

(wnioski będą przyjmowane od 27.12.2016r.)

  • Rolnicy którzy ponieśli szkody (w wyniku suszy) w gospodarstwach w 2015 r. – termin składania wniosków upływa z końcem 2016r.
  • Rolnicy którzy ponieśli szkody (w wyniku gradobicia) w gospodarstwach w 2016 r. – termin składania wniosków upływa 25 stycznia 2017 r.

                                                                                            

Wójt Gminy Kraśnik

(-)

Mirosław Chapski

 

Może Ci się również spodoba