Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Kraśnik

IMG 0729

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Kraśnik

Tradycyjnie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszych szkołach odbyły się uroczystości z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Uczniowie w różnych formach uczcili to święto.

W czwartek, 13 października w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Słodkowie Trzecim w obecności rodziców i nauczycieli ślubowanie składali
i zostali pasowani na przedszkolaka i pierwszaka najmłodsi uczniowie tej szkoły. Ci sami uczniowie wykonali część artystyczną.

 

W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II uroczystości odbyły się 14 października. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Wojciechem Pomykalskim i przy wsparciu nauczyciela muzyki p. Renaty Szwast, w podzięce za cały trud włożony w naukę
i wychowanie, przygotował mały artystyczny upominek dla wszystkich nauczycieli, pracowników oraz osób zaprzyjaźnionych ze szkołą.

Podobnie w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Zielińskiego w Stróży oraz w Szkole Podstawowej w Kowalinie uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny dla swoich nauczycieli.

W każdej ze szkół dyrektorzy licznie nagradzali nauczycieli i pracowników nagrodami. Podczas uroczystości wręczone zostały również dyrektorom oraz nauczycielom szkół nagrody Wójta za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody Wójta Gminy Kraśnik w tym roku otrzymali: Anna Myszak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Zielińskiego w Stróży, Marta Ciupak i Anna Rynkowska ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Słodkowie Trzecim, Jadwiga Trybuła
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży.   

          Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia, mamy nadzieję, że Wasza praca z młodym pokoleniem jest źródłem satysfakcji i spełnienia. Prosimy Was o cierpliwość, empatię i zrozumienie dla uczniów, dla których możecie być wzorem do naśladowania.

IMG 0729

IMG 0777

SP Kowalin 2

SP Kowalin 1

3

2

Może Ci się również spodoba