INFORMACJA O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI GMNNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

herb kraśnik

       Wójt Gminy Kraśnik informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Kraśnik,
ul. Kościuszki 24, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa Stróża – Kolonia, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraśnik przeznaczonych do sprzedaży.
        Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 w godzinach 7.30 – 15.30 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13.

1) Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 18 października 2016 roku
http://krasnik.e-bip.eu/upload/pliki/1Zarzadzenie.pdf 

2) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
http://krasnik.e-bip.eu/upload/pliki/0Wykaz_nieruchomosci.pdf  

Może Ci się również spodoba