Bezpłatne leki dla seniorów

senior7 Copy

      Od 1 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia “Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Informacje na temat programu “Leki 75+” znajdą państwo pod adresem http://75plus.mz.gov.pl/.

 senior7 Copy

senior Copy

 

 

Może Ci się również spodoba