KOMUNIKAT DO ROLNIKÓW

herb kraśnik

KOMUNIKAT DO ROLNIKÓW
– SZACOWANIE STRAT W ROLNICTWIE SPOWODOWANYCH NAWAŁNICĄ

       Szanowni Państwo, na wniosek Wójta Gminy Kraśnik, zarządzeniem Nr 169 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2015 r., powołana została Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w tym w uprawach rolniczych, budynkach gospodarczych oraz działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Kraśnik.

       Szkody spowodowane nawałnicą, która przetoczyła się nad Gminą Kraśnik w dniu 20.06.2016 r. należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. Nr 13 (I piętro) w terminie 7 dni od daty wystąpienia szkód.

       W zgłoszeniach (oświadczeniach wg wzoru podanego na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – poniżej komunikatu link do formularzy oświadczeń), należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2016 r. składanym do AR i MR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). W przypadku szkód powstałych w budynkach lub sprzęcie rolniczym należy wypełnić odrębne zgłoszenie.

     Powołana przez Wojewodę komisja dokona szacowania strat podczas lustracji w terenie w tych gospodarstwach, których właściciele dokonali zgłoszenia szkód w Urzędzie Gminy Kraśnik.

     Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję rozmiaru szkody i sporządzony protokół strat będzie podstawą przy ubieganiu się o wsparcie.         

       Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

      http://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/42279_procedura-szacowania-strat.html     

 

 Wzory oświadczeń zgodne z wzorem LUW:

Oświadczenie rolnika uprawy 2016 (1)

Oświadczenie rolnika zwierzęta 2016 (2)

Oświadczenie rolnika sady 2016 (3)

Oświadczenie rolnika budynki 2016 (4)

 

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 81 884 35 84

zamieściła Marzena Pielaszkiewicz

Może Ci się również spodoba