XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kraśniku

DSC 3526
DSC 3526

    DSC 3526

      W dniu 11 czerwca 2016 roku w świetlicy OSP Podlesie odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kraśniku podczas, którego podsumowano pięć lat działalności i jednogłośnie wybrali skład Zarządu na kolejne lata. W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Kraśnik zrzeszonych w Oddziale Miejsko-Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz Związku, przedstawiciele oraz zaproszeni goście.

Zjazd otworzył i powitał zaproszonych gości Prezes ustępującego Zarządu druh Mirosław Chapski. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano druha Pawła Kolasę a na sekretarzy Marka Łukasiewicza oraz Tadeusza Września. Po złożeniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd i Komisję Rewizyjną Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.Po udzieleniu absolutorium Zjazd dokonał wyboru nowych władz na następną kadencję, która na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się następująco:

  1. Prezes Zarządu – Mirosław Chapski
  2. Wiceprezes Zarządu – Stanisław Kozub
  3.  Wiceprezes Zarządu – Dariusz Kosidło
  4.  Komendant Gminny – Jacek Jabłoński
  5.  Sekretarz Zarządu – Tadeusz Wrzesień
  6.  Skarbnik Zarządu – Barbara Buczkowska
  7.  Członek Prezydium – Andrzej Partyka
  8.  Członek Zarządu – Marian Łomnicki
  9.  Członek Zarządu – Jan Olcha
10.    Członek Zarządu – Zygmunt Łukasik
11.    Członek Zarządu – Stanisław Rostek
12.    Członek Zarządu – Łukasz Gałkowski
13.    Członek Zarządu – Benedykt Kotuła
14.    Członek Zarządu – Krzysztof Wielgus
15.    Członek Zarządu – Waldemar Kosidło
16.    Członek Zarządu – Paweł Kolasa
17.    Członek Zarządu – Jerzy Pater
18.    Członek Zarządu – Ewelina Madras
19.    Członek Zarządu – Andrzej Grządka 

Zjazd dokonał także wyboru pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP  w następującym składzie:

1.    Przewodniczący – Tomasz Krupka
2.    Wiceprzewodniczący – Tomasz Cieślik
3.    Sekretarz – Łukasz Jabłoński
4.    Członek – Krzysztof Czarny
5.    Członek – Jan Placha

Ponadto dokonano wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli do składu przyszłego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku są to następujący druhowie:

Delegaci:
       Mirosław Chapski
       Ewelina Madras
       Benedykt Kotuła

Przedstawiciele:
       Łukasz Gałkowski
       Andrzej Maj

Na zakończenie druh Mirosław Chapski  podziękował za wybór na Prezesa Zarządu oraz zaufanie i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę z Radą Gminy, Zarządem Powiatowym i Zarządem Wojewódzkim oraz Komendantem Powiatowym PSP w Kraśniku a wszystkich druhów zachęcił do pracy i zaangażowania na rzecz Związku.

Może Ci się również spodoba