Gminny Dzień Dziecka

DSC07903
DSC07903

    

DSC07903     W piątek 3 czerwca 2016 roku na szkolnych obiektach sportowych w Stróży odbyły się obchody Gminnego Dnia Dziecka w ramach organizowanego przez Starostę Kraśnickiego
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Oprócz wielu rodzin zstępczych udział w imprezie wzięli uczniowie szkół i przedszkoli
z gminy Kraśnik, wychowankowie Wioski Dziecięcej w Kraśniku, uczniowie innych szkół prowadzonych przez powiat. W organizację imprezy oprócz PCPR i Starostwa włączyła się Gmina Kraśnik ze szkołami, przedszkolami, radami rodziców, oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Aktywnie włączyło się również Nadleśnictwo Kraśnik z zabawą edukacyjną i nagrodami oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej(LGD). Był kącik zabaw dla najmłodszych, wiele dmuchańców dla starszych, malowanie twarzy, konkursy
z nagrodami. Wszystkie dzieci za udział w konkursach otrzymały nagrody. Ciekawą atrakcją dla dzieci był sprzęt ratowniczy, który zaprezentowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Świetną zabawę dla dzieci zapewnił również animator oraz nauczyciele
z Gimnazjum w Stróży, którzy przygotowali różne gry i zabawy sportowo – rekreacyjne.          Wszyscy uczestnicy zabawy poczęstowani zostali smaczną grochówką, kiełbaskami
z grilla, ciastem przygotowany przez rodziców, kompotem i napojami. Ogromne wzięcie miała wata cukrowa przygotowywana przez pracowników PCPR. Tak bogaty poczęstunek możliwy był dzięki hojności sponsorów.

            Uczestniczące w festynie dzieci wspaniale integrowały się we wspólnych grach
i zabawach pod czujnym okiem dyrektorów i wychowawców.

Opiekę medyczną zapewnił NZOZ Rodzina w Stróży.

            Uczestników uroczystości witali – dr hab. Marek Klimek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Mirosław Chapski wójt Gminy Kraśnik. Listy okolicznościowe uczestnikom uroczystości przekazali posłowie na Sejm RP Wojciech Wilk
i Jarosław Stawiarski oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Goście w osobach Mariusz Kidaj Z-ca Dyrektora Wydziału polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Maj Starosta Kraśnicki, ks. Grzegorz Stąsiek proboszcz Parafii


w Stróży podkreślali, że piękna idea rodzicielstwa zastępczego wymagająca poświęcenia się w wychowywaniu dzieci, bezinteresownej miłości, jest godna naśladowania i zasługuje na uznanie. Dziękując rodzicom zastępczym dr hab. M. Klimek poinformował również
o potrzebie tworzenia nowych rodzin zastępczych przywołując encyklikę Św. Jana Pawła II ,,Ewangelium vitae” – prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska jest gotowa do przyjęcia dzieci z innych rodzin oraz obdarzenia ich wszystkim co jest potrzebne do życia i rozwoju.

Na zakończenie imprezy odbył się mecz piłki nożnej: Gmina Kraśnik vs Powiat Kraśnicki, po bardzo wyrównanej grze (1:2) puchar Wójta otrzymali zawodnicy z Gminy Kraśnik.   

O udanej imprezie świadczyły uśmiechnięte buzie wszystkich dzieci. Gmina dziękuję wszystkim, którzy brali udział w organizacji, przygotowaniu i realizacji tej imprezy.

  

 

            

Może Ci się również spodoba