Powiatowy Konkurs Historyczny

konkurs historyczny
konkurs historyczny

       Dnia 22.04.2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Słodkowie Trzecim odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kraśnickiego. Patronami konkursu i fundatorami nagród byli: Starosta Powiatu Kraśnickiego- Andrzej Maj oraz Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski.

Gościliśmy przedstawicieli 8 gmin powiatu, którzy podjęli trud udziału w konkursie: Gminy Annopol -1 , Gościeradów- 1, Kraśnik: miasto- 2, gmina wiejska – 3 Szastarka-1, Trzydnik Duży- -2, Zakrzówek- 2 i Wilkołaz- 1

Idee głoszone przez Naszą patronkę, jak i wielu patronów szkół powiatu kraśnickiego świadczą o znaczeniu ich wkładu w historię Polski. O ojczyznę można walczyć na wiele sposobów: z bronią w ręku, pisząc poematy, budując domy czy uprawiając pola.

 

konkurs historyczny

Dzisiejsze wydarzenie – zaangażowanie władz samorządowych, nauczycieli, rodziców i uczniów świadczą o tym, ze historia to nie tylko odległe daty i fakty z przeszłości. Lata doświadczeń naszych przodków i pamięć o wydarzeniach nie powinna być dla nas kwestią wyboru- to nasz obowiązek. Ślady historii spotykamy na każdym kroku. Są one obecne w architekturze, pomnikach, nazwach ulic i dziełach sztuki .Tworzą one naszą rzeczywistość i wciąż żyją w naszym języku i kulturze. Nasz naród kształtował się przez wieki i warto korzystać z doświadczeń przodków. Już w starożytności  wygłaszano stare łacińskie powiedzenie „ Historia Magistra Vitae Est”, (historia jest nauczycielką życia) i dzięki niej możemy być świadomymi twórcami przyszłości. Jesteśmy spadkobiercami testamentu spisywanego ponad 1000 lat, poczynając od Piastów aż do nauczania Jana Pawła II. Historia może być wielka przygodą podczas przemierzania szlaków i miejsc, których nie da się już zobaczyć w dawnym kształcie.

  Celem konkursu było:

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów historią państwa polskiego, krzewienie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu.

2. Kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy o początkach państwa polskiego.

3. Upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych, tj. 1050 rocznicy Chrztu Polski.

4. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i interpretowania różnych źródeł historycznych .

5. Promowanie talentów uczniów zdolnych

Zakres tematyczny konkursu obejmował:

Legendy dotyczące początków państwa polskiego; ich przekazów źródłowych i podań ludowych o czasach panowania Mieszka I, kształtowania się granic państwa polskiego oraz znaczenie Chrztu Polski dla przyszłości państwa .

Koordynator konkursu, pani Agnieszka Surowiec – dr nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego i historii. Konkurs miał formę pisemnego testu trwającego 60 minut, zawierającego różnego typu zadania. Powołane jury dokonało sprawdzenia i oceny napisanych testów oraz zdecyduje o podziale nagród. Wszyscy finaliści otrzymali z rąk Starosty oraz Wójta Gminy Kraśnik nagrody rzeczowe i dyplomy. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gminnej uroczystości związanej z obchodami 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu.

Mamy nadzieję, że nasza uroczystość będzie zaproszeniem do częstszego sięgania do historii, a przez to wspaniałą inwestycją na przyszłość.

Zwycięzcom i nauczycielom przygotowującym do konkursu serdecznie gratulujemy!

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia, liczba punktów       (max. 88 pkt.)

 

Szkoła

 

Nazwisko opiekuna

I

Bernard Kutyła

(78 pkt.)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku

Barbara       Szymańska

II

 

 

Wiktoria Kotuła

(76 pkt.)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej              w Słodkowie Trzecim

Agnieszka Surowiec

III

Julia Obyć

(71 pkt.)

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim

Waldemar Kot

Organizatorzy

Może Ci się również spodoba