Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik w 2016 roku

logo wfoŚigw lublin z nazwa
logo wfoŚigw lublin z nazwa

Gmina Kraśnik informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik w 2016 roku” jest dotowana na podstawie umowy nr 99/2016/D/OZ z dnia 14.04.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

                              

Może Ci się również spodoba