Dodatkowy nabór

herb kraśnik

    

                                                                                                    Kraśnik, dn.08.03.2016

O G Ł O S Z E N I E

 

Nawiązując do realizacji projektu w ramach działania 4.1 Wsparcie Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, Gmina Kraśnik ogłasza dodatkowy nabór dla zainteresowanych mieszkańców posiadających budynki mieszkalne wyposażone w instalację C.O. do składania deklaracji na zakup pieca na biomasę (owies, pellet, drewno sezonowane) z podajnikiem o mocy 17kW-23kW. Proponowane urządzenia charakteryzują się wysoką sprawnością przy zbliżonym koszcie eksploatacji do pieców tradycyjnych, małą zawartością popiołu po spaleniu.

Szacunkowa wartość pieca na biomasę wraz z montażem to ok. 15000 zł. Wkład własny użytkownika to ok. 2500-3500 zł. W przypadku dofinansowania pieców na biomasę został wprowadzony definitywny zakaz palenia węglem w każdej formie.

Ponadto jest jeszcze możliwość złożenia deklaracji udziału w zakupie i montażu ogniw fotowoltaicznych tylko i wyłącznie układ otwarty (65% dofinansowania)

Dodatkowy nabór będzie trwał do 14 marca 2016. Wszelkie informacje o powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Gminy pok. nr 10 nr tel. 81 826 41 65

                                                                          Wójt Gminy

                                                                        Mirosław Chapski

 

Może Ci się również spodoba