UWAGA ZMIANA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ZAPISÓW NA MONAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

herb kraśnik

Kraśnik, dnia 11 luty 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Kraśnik

 

Przystępujemy do programu, który umożliwia dofinansowanie do wykonania w gospodarstwach indywidualnych instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania prądu, instalacji solarnych do wytwarzania ciepłej wody i montażu pieców na biomasę (zrębki drzewne, pelet, drewno sezonowane). Musimy powtórzyć nabór deklaracji ponieważ poprzednie deklaracje związane były z programem PROSUMENT z innym poziomem dofinansowania. Nabór deklaracji poprzedzamy spotkaniami z mieszkańcami, którzy są zainteresowani udziałem w programie. Proponuję aby decyzję o udziale w projekcie podjąć po spotkaniu ze specjalistą. Nabór wniosków prowadzony będzie o inne zasady przygotowania dokumentacji, dlatego chcemy, aby po naborze nie było rezygnacji. Spotkania odbędą się:

 

           15 lutego, o godz. 17.00 w świetlicy w Stróży,

–           16 lutego, o godz. 17.00 w świetlicy w Spławach Pierwszych.  

  

W dniach od 16 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, pokój nr 14 (sekretariat) w godzinach od 8:00 do 15:00 będą prowadzone zapisy osób chętnych – właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kraśnik do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

            Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

– energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,

– energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych,

– zakup kotłów na biomasę,

 

Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości od 65% do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z budową ogniw fotowoltaicznych. W przypadku dofinansowania instalacji solarnych i kotłów na biomasę poziom dofinansowania wyniesie 85%.

            W załączeniu przekazuję Państwu regulamin naboru wniosków wraz z ankietami , które należy uzupełnić w zależności od rodzaju instalacji, którą są Państwo zainteresowani.

Ankietę należy złożyć osobiście, w sekretariacie Urzędu Gminy Kraśnik, pok. 14,                             w nieprzekraczalnym terminie 25 lutego 2016, albo przesłać pocztą liczy się termin nadania.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne właściciele lub użytkownicy budynków mieszkalnych. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy regulamin naboru przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Osobą do kontaktu ze strony Gminy w powyższej sprawie jest Daniel Kasperek, tel. 81 826 41 65                                                                                  

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                     Mirosław Chapski

 

Załączniki:

Kalkulator opłacalności instalacji fotowoltaicznej *.xls

Regulamin  *.pdf

Szacunkowe koszty *.pdf

Ankieta udziału w projekcie – instalacje fotowoltaiczne *.pdf

Ankieta udziału w projekcie – kolektory słoneczne *.pdf

Ankieta udziału w projekcie – kotły na biomase *.pdf

Może Ci się również spodoba