Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

herb kraśnik

Zaproszenie do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do mieszkańców LGD z prośbą o włączenie się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju  poprzez udział w konsultacjach społecznych według harmonogramu przedstawionego poniżej. Propozycje i wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy Stowarzyszenia: biuro@lgdkrasnik.pl lub składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia w poniedziałki, wtorki oraz środy w godzinach od 9.00 do 14.00.

harmonogram*pdf

 

PLAKAT KONSULTACJE

 

Może Ci się również spodoba