Uwaga – zwrot podatku akcyzowego

herb kraśnik

     Przypomina się producentom rolnym, że w dniach od 01 do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Kraśnik ( pokój Nr 7,8 ) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej.

     Fakt zakupu potwierdzony musi być wystawioną na rolnika fakturą VAT, którą należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

      Limit oleju napędowego w 2015 roku na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie wnosi 86 litrów i można go było wykorzystać jednorazowo w lutym lub w dwóch terminach tj. lutym i sierpniu, albo też jednorazowo w sierpniu.

     W celu prawidłowego wypełniania wniosku należy posiadać ze sobą dowód osobisty, nr NIP oraz nr konta bankowego.

     Wnioski można pobrać również ze strony internetowej Urzędu Gminy Kraśnik -www.krasnik.lubelskie.pl

Może Ci się również spodoba