Referendum 2015

herb kraśnik
  1. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 pobierz*pdf
  2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6.09.2015r. pobierz*pdf
  3. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym pobierz*pdf
  4. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r pobierz*pdf
  5. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego pobierz*pdf
  6. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczace udziału w pracach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Kraju pobierz*pdf
  7. Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum pobierz*pdf
  8. Zarządzenie Wójta Gminy Kraśnik w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Kraśnik miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum pobierz*pdf
  9. Zarządzenie Wójta Gminy Kraśnik w sprawie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum pobierz*pdf
  10. Zarządzenie Wójta Gminy Kraśnik w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum pobierz*pdf

Może Ci się również spodoba