Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy Kraśnik

herb kraśnik

       Informujemy, że z dniem 1 września br. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24. Wpłat podatków oraz innych należności np. za wodę, ścieki, wynajem świetlic będzie można dokonywać bez opłaty na konto Gminy Kraśnik w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku przy ul. Ogrodowej 5 oraz w każdej placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej.

       Przypominamy również, że nadal mieszkańcy Gminy Kraśnik mogą wpłacać podatki oraz należności za wodę i ścieki gotówką u sołtysów lub bezpośrednio przelewem na konto Gminy Kraśnik. Opłatę skarbową będzie można zapłacić od 1 września 2015 r. gotówką w urzędzie gminy bezpośrednio u upoważnionego pracownika tj. Pani Justyny Wielgus (referat finansowo-księgowy, pok. nr 6) oraz u Pani Marty Zabieglińskiej (Urząd Stanu Cywilnego – budynek w podwórzu). Wypłaty dla interesantów, które dotychczas realizowane były w kasie urzędu gminy np. stypendia socjalne, zwrot podatku akcyzowego, zwroty za dojazdy uczniów od 1 września 2015 r. będzie można w wyznaczonym dniu odebrać wyłącznie w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Ogrodowej 5. Zachęcamy interesantów do podawania swojego rachunku bankowego przy składaniu wniosku o stypendium socjalne, o zwrot akcyzy lub zwrot za dojazdy. Należne świadczenia będą przekazywane bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy wskazany we wniosku.

     Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy Kraśnik wynika z przyczyn ekonomicznych oraz koniecznych zmian organizacyjnych w referacie finansowym urzędu. Likwidacja kasy nie spowoduje zwiększonych wydatków dla mieszkańców Gminy Kraśnik.

Może Ci się również spodoba