OGŁOSZENIE o przystąpieniu Gminy Kraśnik do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kraśnik

herb kraśnik

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Kraśnik do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kraśnik

 

       Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, t.j.) informuję, że Gmina Kraśnik przystąpiła do opracowania projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku”.

Do pobrania:

→ Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kraśnik na lata 2015 -2018 z perspektywą do 2022 roku” oraz „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku”  pobierz *.pdf

→ Obwieszczenie pobierz *.pdf

→ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku. pobierz *.pdf

→ Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku. pobierz *.pdf

Może Ci się również spodoba