Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Kraśnik w 2015 roku

logo wfoŚigw lublin z nazwa
logo wfoŚigw lublin z nazwa

    Gmina Kraśnik informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gm. Kraśnik w 2015 rokujest dotowana na podstawie umowy nr 104/2015/D/OZ z dnia 28.04.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

logo wfoŚigw lublin z nazwalogo nfos

Może Ci się również spodoba