III Gminny Konkurs Ortograficzny

konkurs ortograficzny 3

konkurs ortograficzny 3          19 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego- eliminacje gminne. W Konkursie udział wzięło 32 uczestników, w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazjum.

      Celem konkursu jest poznawanie i rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania języka, podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów, popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz integracja szkół oraz społeczności gminnej.

      Tytuł Mistrza Ortografii otrzymują uczniowie, którzy napisali dyktando najlepiej (bezbłędnie, bądź najmniej błędów) w kategorii klas IV, V, VI w kat. szkół podstawowych oraz I, II, III gimnazjum. Komisja w składzie: przewodniczący: Agnieszka Surowiec, członkowie: Jolanta Rzepka – dyrektor SP w Słodkowie Trzecim, Bożena Brytan – nauczyciel SP w Stróży, Katarzyna Leśniak – nauczyciel SP w Kowalinie i Agnieszka Gremlas – nauczyciel Gimnazjum w Stróży, po sprawdzeniu prac przyznała tytuły Mistrza i Wicemistrza Ortografii oraz III miejsca .

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

 

Szkoły podstawowe:

Klasa IV.        I miejsce, Mistrz Ortografii: Weronika Zielonka SP, Słodków 

                       II miejsce, Wicemistrz Ortografii: Jakub Sulowski, SP Słodków

                       III miejsce: Martyna Pałka, SP Stróża

Klasa V.         I miejsce, Mistrz Ortografii: Wiktoria Kotuła, SP Słodków

                       II miejsce, Wicemistrz Ortografii: Aleksandra Biegaj, SP Stróża

                       III miejsce Ewa Amrozy, SP Stróża

Klasa VI.       I miejsce, Mistrz Ortografii: Izabela Abrozy SP Stróża, Justyna Romańska ,SP Słodków, Dominika Mazur, SP Słodków

                       II miejsce, Wicemistrz Ortografii: Patrycja Ciupak SP Słodków

                       III miejsce: Aleksandra Ufniarz SP Stróża

Gimnazjum:

Klasa I.          I miejsce, Mistrz Ortografii: Gabriela Skowrońska

                       II miejsce- Wicemistrz Ortografii:   Magdalena Żyła

                       III miejsce: Weronika Rafalska

Klasa II.         I miejsce, Mistrz Ortografii: Olga Hałabiś

                       II miejsce- Wicemistrz Ortografii:   Magdalena Wójtowicz

                       III miejsce; Marcin Nosal
      

             Każdy z uczestników Konkursu otrzymał dyplom za udział w eliminacjach gminnych, laureaci natomiast zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Kraśnik, który objął honorowy patronat nad konkursem. W trakcie konkursu uczestnicy mieli możliwość zwiedzania szkoły, a także wymiany wrażeń przy wspólnym posiłku.

 

konkurs ortograficzny 1

konkurs ortograficzny 2

konkurs ortograficzny 3

Może Ci się również spodoba