Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik na rok 2015

herb kraśnik

     Wójt Gminy Kraśnik podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2015 roku”.

 

     Uwagi i opinie należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 13, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 23.02.2015 r., lub przesłać na podane niżej adresy:

•   adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl

•   numer faksu 81 884 37 87,

•   adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

/-/ Mirosław Chapski

– Zarządzenie:

http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ogloszenia/aktualnosci/GENERIC20BW320150201213138.pdf

– Projekt uchwały

http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ogloszenia/aktualnosci/GENERIC20BW320150201213227.pdf

– Projekt Programu

http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ogloszenia/aktualnosci/GENERIC20BW320150201213238.pdf

Może Ci się również spodoba