REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY KRAŚNIK

herb kraśnik

REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY KRAŚNIK W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ – STRÓŻA 2014

 

I. Cel.

Celem turnieju jest popularyzacja gry w piłkę nożną halową, promowanie

zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszej drużyny.

 

II. Organizator i patronat.

LUDOWY KLUB SPORTOWY „STRÓŻA”

URZĄD GMINY KRAŚNIK

 

 

III Termin i miejsce.

 

SOBOTA – 7 LUTY 2015 godz. 9:00 ( zbiórka drużyn)

 

Hala Sportowa przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży.

 

IV. Uczestnicy.

W turnieju uczestniczą drużyny z poszczególnych sołectw Gminy Kraśnik po 10 zawodników + kierownik

 

 

V. System rozgrywek.

 

Zasady rozgrywek ustalone zostaną przed Turniejem w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

 

O kolejności zajętych miejsc decyduje:

 

Ø Liczba zdobytych punktów .

Ø Przy równej liczbie punktów, korzystniejszy stosunek bramek strzelonych do straconych ze wszystkich spotkań.

Ø Przy dalszej równości korzystniejszy stosunek między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniu tych drużyn.

Ø Rzuty karne.

 

VI . Nagrody.

Zespoły, które zajmą miejsca I – III otrzymują puchary, pozostałe zespołyotrzymają pamiątkowe dyplomy. Wybrani zostaną: król strzelców, najlepszy bramkarz turnieju otrzymają statuetki.

 

Królem strzelców zostaje zawodnik z największą ilością zdobytych bramek.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników tej samej ilości bramek, o kolejności zadecyduje wyższa pozycja zespołu, w którym występuje dany zawodnik zaś w przypadku zawodników tej samej drużyny zawodnicy strzelają rzuty karne najlepszemu bramkarzowi turnieju

 

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 

1. W turnieju uczestniczą zawodnicy mieszkający na terenie Gminy Kraśnik

2. Na boisku w czasie meczu może przebywać trzech zawodników zgłoszonych w LZPN.

3. Zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą posiadać odpowiednie obuwie do gry na hali

nie rysujące nawierzchni. W innym przypadku sędzia może zakazać gry zawodnikowi.

4. Koszty przyjazdów drużyny pokrywają ze środków własnych.

5. Za szkody powstałe w trakcie korzystania z obiektów odpowiada drużyna, której zawodnik

dopuścił się zniszczenia.

6. W trakcie rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu

zarówno na widowni, jak też w szatniach. Za utrzymanie dyscypliny i porządku wśród

zawodników odpowiedzialny jest kierownik zespołu.

7. Organizator zapewnia zabezpieczenie opieki medycznej oraz obsady sędziowskiej.

 

Uwaga: Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadkach ewentualnych kontuzji czy problemów zdrowotnych zawodników, wynikłych w trakcie trwania zawodów.

 

 

PRZEPISY I ZASADY GRY

 

1. Czas gry ustala się na 2 x 8 min.

2. Ilość zawodników na boisku: 5 (bramkarz + 4 zawodników w polu).

3. Minimalna liczba zawodników w drużynie, aby mecz się odbywał wynosi 3 osoby.

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania wślizgów. Za takie wykonanie zespół jest karany rzutem wolnym bezpośrednim lub rzutem karnym w przypadku wykonania wślizgu w polu bramkowym drużyny broniącej.

5. Wznowienie gry – z autu, nogą z linii lub spoza linii bocznej. Bramkarz może wznowić grę z pola bramkowego nogą i ręką w dowolne miejsce boiska. W przypadku wyjścia piłki poza boisko lub wykonywania rzutu bezpośredniego lub pośredniego – drużyna wznawiająca grę musi to uczynić w ciągu 4 sek. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej musi wynosić, co najmniej 3 metry. Utrudnienie wznowienia gry jest karane wykluczeniem zawodnika na 1 minutę za niesportowe zachowanie. Każdy faul za grę niebezpieczną lub niesportowe zachowanie karany będzie wykluczeniem zawodnika na 1 min. i ukaraniem go żółtą kartką. Ponowne ukaranie zawodnika żółtą kartą skutkuje przyznaniem czerwonej kartki, wykluczeniem go z dalszej gry oraz karą 2 min. gry w osłabieniu dla drużyny. Sędzia za wyjątkowo brutalny faul lub wysoce niesportowe zachowanie karze zawodnika samoistną czerwoną kartką. Sankcje za samoistną czerwoną kartkę jak w przypadku otrzymania 2 kartek żółtych. Zawodnik ukarany czerwoną kartką w danym meczu nie może już wystąpić. W przypadku dotknięcia piłką sufitu wznowienie gry następuje z linii bocznej najbliższej miejsca dotyku sufitu.

6. Ilość zmian w czasie meczu – nieograniczona. Zmian dokonuje się wyłącznie w strefie zmian 2 – 3 metry od linii środkowej. W przypadku znalezienia się na boisku więcej niż 5 zawodników – kara dla zespołu: 1 min. Wykluczenia 1 –go zawodnika.

7. Punktacja meczowa: zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt.

Może Ci się również spodoba