Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

plakat b2 ver3
plakat b2 ver3

„Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego.

 

plakat b2 ver3

Może Ci się również spodoba