Informacja o wykazie

herb kraśnik

       Wójt Gminy Kraśnik informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik http://www.krasnik.bip.lublin.pl/index.php?menu=ogloszenia&stage=aktualnosci  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa Stróża – Kolonia, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśnik przeznaczonej do sprzedaży.

     Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 w godzinach 7.30 – 15.30 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13.

/- /Mirosław Chapski

 

Może Ci się również spodoba