I Sesja Rady Gminy

zdjęcie główne
zdjęcie główne

zdjęcie główne         W ostatnich wyborach samorządowych do Rady Gminy Kraśnik zostało wybranych 15 radnych oraz Wójt Gminy Kraśnik – Pan Mirosław Chapski. W gronie radnych VII kadencji są: Pan Leszek Bańka, Pan Andrzej Hanaj, Pan Krzysztof Kołtun, Pan Marek Kowalik, Pan Krzysztof Kowalski, Pan Krzysztof Kozłowski, Pan Grzegorz Krupka, Pan Stanisław Mróz, Pan Wojciech Piętal, Pan Robert Różycki, Pani Wioletta Skrzyńska, Pani Zenobia Tchórz, Pan Dariusz Wcisło, Pan Jakub Wiśniewski, Pan Sławomir Zielonka.       

Nowo wybrani radni oraz Wójt, na I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r., otrzymali od Pana Kazimierza Reja, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. W tajnym głosowaniu radni wybrali na Przewodniczącego Rady Gminy – Andrzeja Hanaja, a na wiceprzewodniczących: Panią Wiolettę Skrzyńską i Pana Marka Kowalika.

            Na pierwszej sesji rady gminy zostały powołane 3 komisje stałe, które ukonstytuowały się w następujących składach:

Komisja Rewizyjna – na przewodniczącego został wybrany Pan Dariusz Wcisło, z-ca przewodniczącego Pan Leszek Bańka, członek Pani Zenobia Tchórz.

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska – na przewodniczącego został wybrany Pan Stanisław Mróz, z-ca przewodniczącego Pan Wojciech Piętal, członkowie Pan Krzysztof Kołtun, Pan Marek Kowalik, Pan Jakub Wiśniewski, Pan Sławomir Zielonka.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – na przewodniczącego został wybrany Pan Krzysztof Kozłowski, z-ca przewodniczącego Pani Skrzyńska Wioletta, członkowie Pan Krzysztof Kowalski, Pan Grzegorz Krupka, Pan Robert Różycki.

 

zdjęcie główne

111 DSC6598

2222 DSC6595

333 DSC6606

5555 DSC6584

6666 DSC6580

77777 DSC6594

88888 DSC6576

 

 

 

Może Ci się również spodoba