Wybory Samorządowe 2014

herb kraśnik

I. Uchwała Nr XXII/119/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kraśnik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  pobierz.pdf

II. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. Zarządzenie nr 65 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 1261 z dnia 21 marca 2014 r. pobierz.pdf

III. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pobierz.pdf

IV. Obwieszczenie Wójta Gminy Kraśnik z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rady Gminy Kraśnik zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. pobierz.pdf

V. ZARZĄDZENIE NR 98/2014 Wójta Gmina Kraśnik z dnia 19.09.2014r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Kraśnik miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. pobierz.pdf

VI. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych pobierz.pdf

V. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku pobierz.pdf

VI. INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRAŚNIKU z dnia 30 września 2014 roku o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku. pobierz.pdf

VII. INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRAŚNIKU z dnia 30 września 2014 roku o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. pobierz.pdf

VIII. Obwieszczenie Wójta Gminy Kraśnik z dnia 10 października 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych pobierz.pdf

IX. Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku o publicznym losowaniu numerów list kandydatów na radnych pobierz.pdf

X. OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2014r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych pobierz.pdf

XI. Obwieszczenie GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRAŚNIKU z dnia 24 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kraśnik pobierz.pdf

XII. Obwieszczenie GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRAŚNIKU z dnia 24 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kraśnik pobierz.pdf

XIII. Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 24 pażdziernika 2014 roku w sprawie przyznania numerów listom kandydatów zarejestrowanych do Rady Gminy Kraśnik pobierz.pdf

XIV. Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 24 pażdziernika 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. pobierz.pdf pobierz1.pdf

XV. Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku z dnia 30 pażdziernika 2014 roku w sprawie zmiany składów osobowych obwodowych komisji wyborczych pobierz.pdf

XVI. Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz.pdf

XVII. Protokół wyników głosowania na Wójta Gminy Kraśnik pobierz.pdf

XVIII. Protokół z wyborów do Rady Gminy Kraśnik sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisją Wyborczą w Kraśniku oraz zestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych Gminy Kraśnik pobierz.pdf

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Może Ci się również spodoba