Wykorzystanie odnawialnych

nss wlub eu
nss wlub eu

nss wlub eu

Tytuł projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik – etap II ”.

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik

 

Całkowita wartość projektu: 6 998 380 zł

 

Wartość dofinansowania: 5 468 353,98 zł

 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

                          Priorytet: VI Środowisko i czysta energia,
                           Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku współfinansowana ze środków europejskich.

 

Termin realizacji: sierpień 2015r.

 

 

Cel projektu:
Przedmiotem projektu będzie powstanie 600 zestawów do przygotowywania c. w. u. wykorzystujących energie słoneczną obejmujących:
1) 332 instalacji – zestawie baterii – 2 szt. + zbiornik 300 l (opcjonalnie 1 lub dwuwężownicowy) + pompa + zbiornik glikolu.
2) 268 zestawy baterii – 3 szt. + zbiornik 300 l + armatura.
3. Wymiana 1 źródła ciepła – montaż kotła na biomasę w Publicznym Przedszkolu w Stróży – Kolonii
 
Realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.
 

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez poprawę jakości środowiska, która nastąpi w wyniku ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów, a także poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
 

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki:
-zainstalowaniu 599 kompletów baterii słonecznych u indywidualnych odbiorców,
-zainstalowaniu 1 baterii słonecznych w instytucjach pożytku publicznego,
-poprawieniu efektywności energetycznej wykorzystania ciepła,
-uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie eksploatacji baterii słonecznych,
-ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń,
-zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Wysoka jakość środowiska przyrodniczego ma istotne znaczenie dla jakości życia społeczeństwa oraz dla stymulowania wzrostu gospodarczego opartego na nowoczesnych technologiach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego istotne znaczenie ma przede wszystkim dywersyfikacja tradycyjnych źródeł i nośników energii, jak również stopniowe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii. Istotne, w zakresie zapewnienia zrównoważonego i bezpiecznego zaopatrzenia w paliwa i w kontekście zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, są również działania prowadzące do zmiany struktury zużywanych paliw oraz zwiększenia sprawności wykorzystania istniejących instalacji i urządzeń.

 

Prace projektowe ruszają

 

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zadania pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik – etap II” informujemy, iż w dniach od 01.09.2014r. do 20.09.2014r. projektanci firmy: konsorcjum – EcoExperts s.c. Zgorzała ul. Puszczycka 1f/1; 05-515 Mysiadło; FLEXIPOWER GROUP Sp. Z o.o. Sp. k. ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice odwiedzą wszystkie osoby zakwalifikowane do realizacji inwestycji w celu wykonania projektu montażu kolektorów słonecznych. Projektanci w celu uzyskania niezbędnych informacji przeprowadzą z mieszkańcami ankiety, które będą załącznikiem do dokumentacji. Będą oni posiadać imienne identyfikatory opieczętowane przez Urząd Gminy Kraśnik. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy 81 826 41 65 lub 81 884 34 27.

Wykaz osób i wzór identyfikatora stanowi załącznik do niniejszej informacji. pobierz.pdf

Może Ci się również spodoba