Informacja dla podatników

herb kraśnik

        Od 1 lutego 2014 r. uległa podwyższeniu kwota kosztów upomnienia z kwoty 8,80 zł (obowiązująca od 01.01.2003 r.) do kwoty 11,60 zł za każde wystawione i prawidłowo doręczone upomnienie na zaległości podatkowe.Przypominamy również że odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynoszą obecnie 10 % w stosunku rocznym, z tym że odsetki do kwoty 8,70 zł (od dnia 01.02.2014 r.) nie są pobierane. Zachęcamy wszystkich podatników do terminowego regulowania należności podatkowych, aby unikać dodatkowych kosztów egzekucyjnych.  

Może Ci się również spodoba