UWAGA ROLNICY !!!

herb kraśnik

Informujemy producentów rolnych, że w dniach od 01 do 31 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Kraśniku, ul. Kościuszki 24, pokój nr 7, przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego, w okresie od 01 lutego do 31 lipca 2014 r., oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej. Fakt zakupu potwierdzony musi być wystawioną na rolnika fakturą VAT, którą należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Limit oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie wynosi 86 litrów na rok i mógł być wykorzystany w lutym (I okres rozliczeniowy) w całości, lub w części. Resztę limitu wykorzystać można w II okresie rozliczeniowym tj. od 01 do 31 sierpnia, lub cały limit jednorazowo w sierpniu. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2014 r. wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju.

Może Ci się również spodoba