INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – rejestracja gospodarstw rolnych w PIS

herb kraśnik

     Na podstawie art.64 ust.1ustawy z dnia 25sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225), w związku z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) każdy rolnik zobowiązany jest do dokonania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

   Wniosek o wpis dostępny jest w jednostce Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz na stronach internetowych. Do złożenia wniosku rolnik powinien posiadać ze sobą zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych. Za brak wpisu Sanepid może nakładać kary pieniężne.

  • Wniosek o wpis:

http://pssekrasnik.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/pssekrasnik/userfiles/file/WNIOSEK4.pdf

  • Wytyczne do kontroli punktów skupu owoców miękkich (w szczególności malin) oraz wymogi dla plantatorów malin:

http://pssekrasnik.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/pssekrasnik/userfiles/file/maliny.pdf

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku

Może Ci się również spodoba