Konkurs na najładniejszy balkon

herb kraśnik

       Urząd Gminy Kraśnik ogłasza gminny konkurs na najładniejszy balkon. Celem konkursu jest poprawa estetyki posesji na wsi, nadanie posesjom i budynkom estetycznego wyglądu, uporządkowanie terenu podwórek, dekorowanie balkonów i parapetów okiennych kwiatami. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmuje Urząd Gminy Kraśnik, tel. 81 884 35 84 lub 81 826 41 62, w terminie do dnia 10 czerwca br. Komisja konkursowa dokona oceny balkonów w terminie do dnia 15 lipca. Za najładniejsze balkony przyznane będą nagrody pieniężne. Przewiduje się pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 31 sierpnia, podczas dożynek gminnych.

Może Ci się również spodoba