Usuwanie azbestu na terenie gm. Kraśnik w 2014 r.

herb kraśnik

   Gmina Kraśnik informuje, że realizacja zadania pn. “Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gm. Kraśnik w 2014 roku” jest dotowana na podstawie umowy nr 76/2014/D/OZ z dnia 20.03.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 Usuwanie azbestu na terenie gm. Kraśnik w 2014 r.Usuwanie azbestu na terenie gm. Kraśnik w 2014 r.

Może Ci się również spodoba