Katolicka Wszechnica Ludowa

herb kraśnik

W ostatnią niedzielę, 23 marca odbyło się w ramach Katolickiej Wszechnicy Ludowej spotkanie z mieszkańcami w kościele parafialnym w Stróży. Słowo wstępne o tradycji i historii działalności wszechnic wygłosił Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Wszechnica rozpoczęła działalność na podstawie porozumienia zawartego między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Marszałka Krzysztofa Hetmana.

Gospodarzem tego spotkania był proboszcz parafii w Stróży ks. kan. Grzegorz Stąsiek przy współpracy Starosty Kraśnickiego Andrzeja Maja i wójta Gminy Kraśnik.

Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman przedstawił informację o wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim i Gminie Kraśnik. Marszałek przedstawił również informację o nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. O metodach walki z chorobą nowotworową informacje przedstawił doktor nauk medycznych Jacek Mendocha Kierownik Ośrodka Profilaktyki Onkologii w Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli. W kilkudziesięciominutowym występie w bardzo przekonujący sposób udowadniał konieczność i wręcz obowiązek wykonywania badań profilaktycznych. Słuchacze zapoznani zostali ze statystykami zachorowań, wpływie czynników zewnętrznych i profilaktyki, bezpłatnych badaniach i programach walki z rakiem. Dr J. Mendocha zadeklarował współpracę z naszą gminą w zakresie przekazywania najlepszej wiedzy o możliwościach leczenia tej ciężkiej choroby. Prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca odbędzie się spotkanie z prelegentem w tym temacie.

Z kolei dr Marcin Szewczak – adiunkt z KUL zadeklarował współpracę tej uczelni z naszymi szkołami przy m.in. organizacji konkursów wiedzy o błogosławionym Janie Pawle II.

                                                      Mirosław Chapski

Może Ci się również spodoba