Ogłoszenie – o wyłożeniu do publicznego wglądu “projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kraśnik”

gloszenie zaopatrzenie w ciepło
gloszenie zaopatrzenie w ciepło

gloszenie zaopatrzenie w ciepło

Może Ci się również spodoba