INFORMACJA O XXXV SESJI RADY GMINY KRAŚNIK

herb kraśnik

Kraśnik, dn. 29.10.2013 r.

 

INFORMACJA

 

Informuję, że dnia 8 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 1200 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXV sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.

5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kraśnik na rok 2014,

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.

8. Informacja o realizacji inwestycji gminnych w 2013 roku.

9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zmknięcie obrad sesji.

 

Może Ci się również spodoba