Jubileusz 35 – lecia „Kowalanek”

Kowalanki 1

Kowalanki 1     Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „Kowalanki” z Kowalina, w sobotę 23 listopada br, świętował jubileusz 35- lecia działalności. Uroczystości miały miejsce w świetlicy w Spławach Drugich. Gratulacje i życzenia zespołowi złożyli: Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, Piotr Rzetelski – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, dr Janina Biegalska – Główny Specjalista do spraw muzeów i twórczości ludowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Andrzej Sar – Główny Instruktor do spraw folkloru Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Barbara Nazarewicz – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim,

Andrzej Maj- Starosta Kraśnicki, Karolina Żmuda – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, Andrzej Hanaj – przewodniczący Rady Gminy Kraśnik, Mirosław Chapski – Wójt Gminy Kraśnik wraz z sekretarzem Urzędu – Beatą Kuśmierczyk – Kufel, Skarbnikiem Gminy – Marzeną Rozmus, Anną Wronką – Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna Starszak – prezes Stowarzyszenia „Perspektywy” z Kraśnika oraz przedstawiciele stowarzyszenia z podopiecznymi, dyrektorzy, instruktorzy ośrodków kultury wraz z zespołami z Janowa Lubelskiego, Potoka Wielkiego, Modliborzyc, Trzydnika Dużego, Gościeradowa,  członkowie zespołu „Herody” z Budek, Blinowa, Moniak, Księżomierzy i zespołu  „Suchynianki”. Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy „Kowalanki” powstał  w 1978 roku, podczas zebrania wiejskiego, którego jednym z punktów była aktywizacja życia kulturalnego w środowisku wiejskim. Brak takiego zespołu w Kowalinie oraz na terenie całej gminy Kraśnik uniemożliwiał odpowiednią oprawę podczas organizowanych wiejskich i gminnych uroczystości. Pionierem do utworzenia zespołu śpiewaczego było aktywnie działające Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalinie oraz miejscowy klub „Ruchu”. Już na pierwszym zebraniu KGW w klubie „Ruchu”, który prowadziła Pani Alicja Zięba 21 kobiet zgłosiło chęć działania w zespole. Początkowo spotkania zespołu odbywały się w miejscowym klubie oraz lokalu szkoły podstawowej. Problemem był brak strojów ludowych i opieki ze strony fachowego instruktora. Zespół w tym czasie nie mógł prezentować się na oficjalnych imprezach i uroczystościach.

     Dopiero od 1982 roku, pod nadzorem i fachową opieką instruktorską instruktor Pani Marii Borowej z Kraśnickiego Ośrodka Kultury, co tydzień zaczęły odbywać się próby zespołu. Wtedy na gminnej uroczystości Święta Kobiet w Spławach, w remizie OSP zespół dał swój pierwszy, bardzo udany występ. Po tym zaczęły się kolejne udane prezentacje. W dniu 17 stycznia 1986 r, członkinie zespołu z wielką radością przyjęły wiadomość, że decyzją Prezydium Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów Artystycznych zespół został przyjęty w poczet rady ogólnopolskiej.  W kolejnych latach znów dużo występów, dużo nagród i wyróżnień. Zmieniał się jednak częściowo skład zespołu.  W 1995 roku zaczęła funkcjonować świetlica wiejska  w Spławach Drugich, gdzie zespół otrzymał swoje lokum i ma  nadal. W latach 2007-2008 zespół był gospodarzem Międzypowiatowego Przeglądu Teatrów Wiejskich, które miały miejsce w świetlicy Spławy Drugie. Gościły tu zespoły obrzędowe i zespoły kabaretowe z trzech powiatów: janowskiego, opolskiego i kraśnickiego. Zespół ciągle nawiązuje nowe kontakty, aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy Kraśnik, Starostwo Powiatowe  w Kraśniku, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, a także  w imprezach międzypowiatowych organizowanych przez Powiat Janowski i gminy powiatu janowskiego. Od 8 lat zespół występuje na Placu Zamkowym w Lublinie podczas „Wigilii Starego Miasta” na zaproszenie Przeora Zakonu Dominikanów. Każdego roku zespół przygotowuje specjalne programy na Festiwal Folkloru w Janowie Lubelskim, Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie oraz Modliborzycach, Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie w Łążku Garncarskim, Przegląd Pieśni Weselnych w Potoku Wielkim, Przegląd Twórczości Wsi w Potoku Stanach, Święto Karpia w Malińcu, Przeglądy Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych oraz Twórczości Artystycznej Wsi w Trzydniku Dużym, Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej w Księżomierzy, Spotkania Sobótkowe w Annopolu, Majówki w Moniakach.  Obecnie zespół „Kowalanki” liczy 7 osób: Bryczek Anna, Krasowska Alina, Krawiec Marianna. Nowak Czesława, Szkutnik Danuta, Zięba Alicja, Pączek Barbara. -Mamy nadzieję, że dołączą do nas kolejne osoby, które były już w zespole lub zechcą w nim zadebiutować- mówiły członkinie zespołu po uroczystości.

 

Kowalanki 2

Kowalanki 4

Kowalanki 3

Kowalanki 5

Kowalanki 7

Kowalanki p.ania

 

 

Może Ci się również spodoba