SZWAJCARSKI PROGRAM USUWANIA AZBESTU

SwissContributionProgramme logo
SwissContributionProgramme logo

SwissContributionProgramme logo

 

 

    Urząd Gminy Kraśnik informuje, że  w terminie do 29 listopada 2013 r. będą przyjmowane wnioski na dofinansowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest na 2014 rok.

     Podobnie jak w roku ubiegłym Gmina Kraśnik uczestniczy w projekcie „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami lokalnymi.

     O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem pokrycia dachowego azbestowego z budynków mieszkalnych i gospodarczych, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

     Przypominamy, że prace związane z demontażem azbestu podlegają zgłoszeniu prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, natomiast zmiana konstrukcji dachu związana z jego przebudową lub rozbiórka budynku wymaga uzyskania pozwolenia na przebudowę lub rozbiórkę.

     Szczegółowe informacje na temat programu, Regulamin uczestnictwa w programie oraz obowiązujący wzór wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Kraśnik pok. Nr 13 (I piętro), tel. 81 884 35 84 oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.azbest.lubelskie.pl

M. Pielaszkiewicz

Może Ci się również spodoba