Informacja o wykazie nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

herb kraśnik

   Wójt Gminy Kraśnik informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gm. Kraśnik podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśnik przeznaczonej do sprzedaży.

    Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 w godzinach 7.30 – 15.30 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13.

 

Może Ci się również spodoba