Remont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Remont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Beneficjent: Gmina Kraśnik

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

               Działania: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

               Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowita wartość projektu: 386 303,43 PLN

Wartość dofinansowania: 213 739 PLN

Termin zakończenia projektu: marzec 2011

Cel operacji: Poprawa dostępności do usług kulturalnych i społecznych oraz poprawa stanu infrastruktury kultury.

Operacja wpisuje się w cel 1 LGD „Podniesienie kapitału społecznego obszaru LGD”, a w szczególności w cele szczególne: 2 „Poprawa dostępności do usług społecznych i kulturalnych” oraz 3 „ Poprawa stanu infrastruktury kultury” W ramach projektu zostaną wykonane m.in. podłoża i posadzki, odbudowa ścian i sufitów, malowanie, remont sanitariatów, elewacja, ogrodzenia, wykonanie zjazdu i drogi manewrowej, elementy ulic i chodników.
 

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

„Remont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
wraz z zagospodarowaniem terenu”

– marzec 2011 r.

Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł: 344 174,36 zł

Kwota dofinansowania: 195 107,00 zł

W wyniku realizacji wniosku zostały wykonane następujące prace:

Utwardzenie kostka parkingu i drogi dojazdowej oraz ciągi piesze na zewnątrz budynku;

Wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej;

Wykonanie malowania budynki na zewnątrz i wewnątrz;

Zerwanie starej posadzki;

Wyłożenie płytkami posadzki budynku;

Modernizacja sanitariatów w budynku;

modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, wody i kanalizacji;

Wstawienie otworów okiennych i drzwiowych;

Ponadto w ramach Projektu zakupiono stoły, krzesła do świetlicy oraz wyposażenie kuchni, tj. szafki, zlewozmywak i regał na naczynia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PROJEKTU:

PRZEDRemont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenuRemont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenuRemont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenuRemont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu PORemont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenuRemont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenuRemont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenuRemont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu

Może Ci się również spodoba