Przebudowa budynku na świetlice wiejską w Słodkowie Drugim oraz rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Suchyni

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Przebudowa budynku na świetlice wiejską w Słodkowie Drugim oraz rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Suchyni”.

Beneficjent: Gmina Kraśnik

Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wartość dofinansowania: 326 886,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 647 146,43 PLN

Termin zakończenia realizacji projektu: sierpień 2011 rok

Cel: Wzrost poziomu kultury oraz poprawa dostępności do usług kulturalnych i społecznych poprzez przebudowę budynku na świetlicę wiejską w Słodkowie Drugim i rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Suchyni. Cel będzie służył zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, podniesieniu standardu usług kulturalnych i społecznych oraz przyczyni się do wzrostu liczby osób biorących udział w organizowanych zajęciach.

W ramach projektu w Słodkowie Drugim zostaną wykonane następujące prace: odwodnienie, parking, chodniki, podłoża i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, tynki wewnętrzne i oblicowania, schody wewnętrzne, daszek nad wejściem głównym i ścianki działowe, malowanie, docieplenie stropu nad parterem, instalacja elektryczna, kanalizacja sanitarno – zewnętrzna, wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna, przyłącze gazowe, wewnętrzna instalacja gazu. Świetlica zostanie także doposażona w stoły, krzesła drewniane, gry „Piłkarzyki”, telewizor + DVD.

W ramach projektu w Suchyni zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, ściany nadziemia, strop nadziemia, roboty zbrojarskie, dach, ścianki działowe, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, tynki wewnętrzne, roboty malarskie, podłoża posadzki, elewacja, przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowe, instalacja gazowa. Świetlica zostanie także doposażona stoły, krzesła drewniane, gry „Piłkarzyki”, telewizor + DVD.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

„Przebudowa budynku na świetlice wiejską w Słodkowie Drugim oraz rozbudowa
i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Suchyni”

– marzec 2011 r.

Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł: 531 755,03 zł

Kwota dofinansowania: 326 886,00 zł

W wyniku realizacji wniosku zostały wykonane następujące prace:

– w Słodkowie Drugim:

odwodnienie, parking, chodniki, podłoża i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, tynki wewnętrzne i oblicowania, schody wewnętrzne, daszek nad wejściem głównym i ścianki działowe, malowanie, docieplenie stropu nad parterem, instalacja elektryczna, kanalizacja sanitarno – zewnętrzna, wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna, przyłącze gazowe, wewnętrzna instalacja gazu.

Świetlica została także doposażona w stoły, krzesła drewniane, gry „Piłkarzyki”, telewizor + DVD.

– w Suchyni:

roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, ściany nadziemia, strop nadziemia, roboty zbrojarskie, dach, ścianki działowe, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, tynki wewnętrzne, roboty malarskie, podłoża posadzki, elewacja, przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowe, instalacja gazowa.

Świetlica została także doposażona w stoły, krzesła drewniane, gry „Piłkarzyki”, telewizor + DVD.

Może Ci się również spodoba