Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie A), Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie B – projekt zamienny), Stróża-Kolonia i Karpiówka (zadanie C)

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie A), Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie B – projekt zamienny), Stróża-Kolonia i Karpiówka (zadanie C)”.

Beneficjent: Gmina Kraśnik

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Całkowita wartość projektu: 3 259 357,28 PLN/ 4 765 454,19 PLN

Wartość dofinansowania: 1 993,059 PLN, 2 914, 395 PLN

Data zakończenia projektu: 31.12.2010.

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kraśnik poprzez budowę sieci kanalizacyjnej. Poza pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców gminy operacja przyczyni się również do ochrony środowiska naturalnego i wzmocnienia szans lokalnych przedsiębiorców.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża, Stróża-Kolonia,
Słodków Pierwszy (zadanie A), Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie B – projekt zamienny), Stróża-Kolonia i Karpiówka (zadanie C)”

– grudzień 2010 r.

Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł: 3 256 931,28 zł

Kwota dofinansowania: 1 991 567,00 zł

W wyniku realizacji Projektu wykonano:

1. sieć kanalizacyjną

    ø 315×7,7 – 190 mb

    ø 315×9,2 – 157 mb

    ø 250×6,2 – 176 mb

    ø 200×5,9 – 779 mb

    ø 200×4,9 – 5286,4 mb

    ø 250×4,9 – 221,5 mb

2. przyłącza kanalizacyjne

    ø 160×4 – 3696,3 mb

3. rurociąg tłoczny

    ø 110×6,6 – 542 mb

4. przepompownie ścieków

    szt. – 2

Może Ci się również spodoba