PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierani Odpadów Komunalnycha

herb kraśnik

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać nieodpłatne odbieranie od mieszkańców niektórych odpadów.

   Dla mieszkańców naszej gminy, PSZOK został zorganizowany na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów ( przy składowisku odpadów):

ul. Jodłowa 70, w miejscowości Lasy, gm. Kraśnik.

PSZOK jest czynny: w środę w godz. 8.00 – 16.00 i w sobotę w godz. 10.00 – 12.00

 

Odpady komunalne, które przekazujemy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane i są to:

1)odpady budowlane rozbiórkowe i poremontowe, oddajemy do punktu jako odpad posegregowany, zgodnie z wskazanymi niżej grupami:

   –tapety,

   -wykładziny,

   -ceramika budowlana,

   -okna, drzwi,

   -gruz (bez zanieczyszczeń innymi odpadami typu: styropian, papa, wełna mineralna, drewno)

   -drewno,

2)szyby okienne i zbrojone,

3)lustra i witraże,

4)szyby samochodowe,

5)odpady wielkogabarytowe – meble,

6)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, monitory, jednostki komputerowe itp.) – KOMPLETNY! NIEZDEMONTOWANY!,

7)żarówki i świetlówki,

8)zużyte baterie i akumulatory,

9)przeterminowane lekarstwa, strzykawki, termometry itp.,

10)zużyte opony,

11)odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (opakowania i pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, substancji żrących, olejów, płynów do chłodnic, środków ochrony roślin, nawozów itp.).

Może Ci się również spodoba