Obniżenie stawki od 01.10.2013

herb kraśnik

      Od 01.10.2013 r. za śmieci płacimy 4zł od osoby, w związku z tym mieszkańcy są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Deklaracja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, na stronie internetowej www.gminakrasnik.pl oraz u sołtysów. Zmienia się również naliczanie opłaty od gospodarstw domowych. Gospodarstwo, w którym jest więcej niż troje dzieci będzie płaciło za odbiór odpadów komunalnych 20 zł miesięcznie (za gospodarstwo domowe rozumie się rodziców bądź opiekunów prawnych i dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia).

Może Ci się również spodoba