Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej promującej dziedzictwo kulturowo-historyczne Stróży-Kolonii

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej promującej dziedzictwo kulturowo-historyczne Stróży-Kolonii”

BENEFICJENT: Gmina Kraśnik

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   18 116,50

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 9 990,00 zł

ŻRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: czerwiec 2013

CEL Projektu : Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców sołectwa, wzmocnienie kapitału społecznego oraz promocja dziedzictwa kulturowego regionu poprzez organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Stróży-Kolonii

 

16 czerwiec 2013 r. Stróża 02716 czerwiec 2013 r. Stróża 02816 czerwiec 2013 r. Stróża 08516 czerwiec 2013 r. Stróża 09416 czerwiec 2013 r. Stróża 09516 czerwiec 2013 r. Stróża 10316 czerwiec 2013 r. Stróża 10916 czerwiec 2013 r. Stróża 11116 czerwiec 2013 r. Stróża 12116 czerwiec 2013 r. Stróża 12416 czerwiec 2013 r. Stróża 13116 czerwiec 2013 r. Stróża 13516 czerwiec 2013 r. Stróża 14516 czerwiec 2013 r. Stróża 15116 czerwiec 2013 r. Stróża 15516 czerwiec 2013 r. Stróża 15316 czerwiec 2013 r. Stróża 17516 czerwiec 2013 r. Stróża 18616 czerwiec 2013 r. Stróża 19416 czerwiec 2013 r. Stróża 24816 czerwiec 2013 r. Stróża 20916 czerwiec 2013 r. Stróża 27716 czerwiec 2013 r. Stróża 30416 czerwiec 2013 r. Stróża 31916 czerwiec 2013 r. Stróża 078

 

Może Ci się również spodoba