OGŁOSZENIE

odpady
odpady

odpady

     W związku z trudnościami w zakupie pojemników na odpady przez właścicieli nieruchomości, informujemy że Gmina Kraśnik zakupiła czarne worki na zbieranie odpadów na lipiec br. Mieszkańcy, którzy jeszcze nie zakupili pojemników mogą odbierać worki u sołtysów w swoich miejscowościach. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie zaopatrzyć swoje posesje w pojemniki na zbieranie odpadów komunalnych.

Może Ci się również spodoba