OGŁOSZENIE

odpady
odpady

odpady  Urząd Gminy w Kraśniku informuje, że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gmina przejmuje w dniu 01 lipca 2013 roku. Od tego dnia również obowiązują opłaty wnoszone przez mieszkańców do urzędu gminy.
Do 30 czerwca odpady odbierają firmy, z którymi mieszkańcy mieli zawarte umowy. Wszelkie roszczenia do dnia 30 czerwca 2013 roku prosimy kierować do firm.

Może Ci się również spodoba