OBWIESZCZENIE

informacja BD.pdf1 scaled
informacja BD.pdf1 scaled

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S19 granica państwa – Białystok – Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek – granica państwa na odcinku koniec obwodnicy m. Lublin – granica woj. lubelskiego i podkarpackiego”.

 

 OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba