Ostateczny termin składania deklaracji!!!

odpady
odpady

odpady
        
Informujemy mieszkańców Gminy Kraśnik, że w dniu 30 kwietnia 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzywamy osoby, które nie złożyły jeszcze w/w deklaracji do jej złożenia. Jeżeli do dnia 15 maja 2013 r. nie zostanie złożona deklaracja zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Może Ci się również spodoba