Ostateczny termin składania deklaracji

herb kraśnik

Informujemy mieszkańców Gminy Kraśnik, że w dniu 30 kwietnia 2013 r. upłynął termin składania deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzywamy osoby, które nie złożyły jeszcze w/w deklaracji do jej złożenia. Jeżeli do dnia 15 maja 2013 r. nie zostanie złożona deklaracja zostanie wszczęte postępowania administracyjne.

Może Ci się również spodoba